Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
15 /17
26 DES

Avgift til Avinor AS for flygninger til kontinentalsokkelen i 2018

Luftfartstilsynet har, i forskrift av 20. desember 2017, vedtatt startavgift på kr 6.924 for flygninger til kontinentalsokkelen fra en lufthavn med helikopterterminal. Samme avgift gjelder for flygninger fra en lufthavn med helikopterterminal, via en annen med helikopterterminal, videre til en installasjon på kontinentalsokkelen.

Avgiften vil gjelde fra og med 1. januar 2018.