Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
04/17
24 MAR

Akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen

Teoriutdanning som er gjennomført i andre EASA-medlemsland aksepteres i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at utdanningen er godkjent av det respektive lands luftfartsmyndigheter og at den er utført i henhold til kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011. Luftfartstilsynet vil avvise søknader der kravene til teoriutdanning ikke er oppfylt.

Kravene for teoriutdanning for privatflygersertifikater (LAPL og PPL) står i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer av 28. november 2015 (BSL C 1-1), kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 FCL.210, med tilhørende AMC1 FCL.210; FCL.215. Her fremgår det at et teorikurs til privatflygersertifikater skal være på minimum 100 timer. Dette skal omfatte klasseromsundervisning, eventuelt kombinert med fjernundervisning.

Elever som velger å ta utdanning utenfor Norge må forsikre seg om at kurset de tar, oppfyller kravene i regelverket. Skolen skal kunne dokumentere at deres kurs oppfyller kravene og ved tvil oppfordres elever til å kontakte Luftfartstilsynet.

Dersom Luftfartstilsynet mistenker at teoriutdanningen ikke er utført i henhold til regelverket, vil Luftfartstilsynet utsette akseptering av eksamen inntil det er klart om utdanningen er utført i henhold til regelverket.