Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
02/11
15 MAR

Meteorologisk observasjonstjeneste (METAR) for innretning og fartøy

Luftfartstilsynet registrerer økt offshoreaktivitet nord for Norne HTZ og ser behov for å presisere og utdype de bestemmelser som regulerer krav til METAR-tjeneste på innretninger og fartøy i henhold til forskrift om flyværtjeneste av 28. januar 2008 nr. 81 (BSL G 7-1).

§ 11 bokstav c) i forskriften beskriver hvilke tilleggskrav som gjelder for observasjonstjeneste på norsk kontinentalsokkel: ”For regulær tilbringerflyging til innretning eller fartøy i område som ikke er nevnt under bokstav a, skal det være METAR-tjeneste på innretningen eller fartøyet.”

Formålet med forskriften er å sikre en flyværtjeneste som bidrar til høy sikkerhet, regularitet og effektivitet innen luftfarten. Luftfartstilsynet ønsker å presisere at kravet til flysikkerhet skal være ivaretatt for all tilbringerflyging til innretning eller fartøy, uavhengig av beliggenhet og antall flybevegelser.

Kravet til METAR-tjeneste retter seg mot operatører av innretninger og fartøy som har helidekk. For flyging til innretning eller fartøy i områder som ikke er nevnt under forskriftens §11 a) (eksempelvis leteboring), skal det være METAR-tjeneste.

Luftfartstilsynet presiserer at kravet til å ha egen METAR-tjeneste kun gjelder for innretninger og fartøy utenfor en radius av 10NM fra annen innretning eller fartøy som har METAR-tjeneste nord for Norne HTZ.