Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
08/09
02 NOV

Friksjon på kontaminerte rullebaner

DENNE AIC ERSTATTER AIC I 03/08.

På bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger fra vintersesongen 2008/2009 har Luftfartstilsynet besluttet å videreføre en femdeling for rapportering av friksjonsnivå inntil annet er bestemt. Luftfartstilsynet skiller ikke mellom våte og tørre forhold på vinterkontaminerte rullebaner og anbefaler sterkt at følgende inndeling benyttes for å rapportere rullebanens antatte friksjonsnivå:

  • GOOD – betyr at rullebanens friksjonsnivå antas å være 0,40 eller høyere
  • MEDIUM/GOOD – betyr at rullebanens friksjonsnivå antas å ligge fra 0,36 til 0,39
  • MEDIUM – betyr at rullebanens friksjonsnivå antas å ligge fra 0,30 til 0,35
  • MEDIUM/POOR betyr at rullebanens friksjonsnivå antas å ligge fra 0,26 til 0,29
  • POOR – betyr at rullebanens friksjonsnivå antas å ikke overstige 0,25

Luftfartstilsynet tilråder flyoperatørene å bruke korrelasjonstabeller for bestemmelse av AIRPLANE BRAKING COEFFICIENT.

I tillegg er det særlig viktig at pilotene, tett inntil landingstidspunktet, får oppdatert informasjon om vindforhold, rullebanens beskaffenhet, temperatur, duggpunkt etc.

Det er også viktig at rapportering av friksjon gjennomføres av høyt kvalifisert og spesielt trenet personell, og at flyplassoperatørene spesifiserer kvalifikasjonene og sørger for at nødvendig trening blir gjennomført.

Flyplasspersonellet kan bruke friksjonsmålere akseptert av Luftfartstilsynet, jf. AIP Norge AD 1.2, til støtte når friksjon anslås, men målte friksjonstall rapporteres ikke til flygerne.

Pilotrapport avgis (muntlig) når fartøysjefen opplever avvik fra rapportert friksjon. (For detaljer se AIC I 07/09).

Bruk av XX i SNOWTAM synes ikke å tjene noen praktisk hensikt, og Luftfartstilsynet anbefaler derfor at XX tas ut av bruk inntil annet er bestemt. Luftfartstilsynet søker dette avklart gjennom det internasjonale arbeidet om friksjonsmålinger og -rapportering som fortsatt pågår i regi av ICAO.

Vinteren 2008 hadde Luftfartstilsynet ute på høring utkast til endringer i BSL E 3-2, 4-1 og 4-2 samt endringer i AIP Norge. Endringene gjaldt blant annet forhold som er omtalt i denne AIC. Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser og møtet om oppfølging av vintersesongen 2007/2008 den 7. mai 2008 har Luftfartstilsynet utsatt den del av forskriftsendringen som gjelder friksjonsmåling og -rapportering, samt endringene i AIP, inntil videre.