Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
07/09
28 OCT

Prosedyre for pilotrapporter om anslått bremseeffekt

DENNE AIC ERSTATTER AIC I 07/08.

Generelt
Pilotrapporter vil være tilleggsinformasjon til informasjon gitt i SNOWTAM.

Hensikten med prosedyren er å fremskaffe en vurdert bremseeffekt fra piloter når denne oppleves å avvike fra det som er angitt i gjeldende SNOWTAM. Informasjonen vil bidra til at endringer i bremseeffekt på grunn av tilstedeværelsen av snø og is registreres så tidlig som mulig. Slik informasjon vil være nyttig for etterfølgende flyginger og for bakketjenestens revurdering av den anslåtte bremseeffekt og eventuelle prepareringstiltak.
Aktiv bruk av pilotrapportering er et viktig bidrag til å bygge opp erfaringsgrunnlaget for vurdering av anslått bremseeffekt. Luftfartstilsynet forventer at alle aktører aktivt bidrar til dette.

Formidling
Fartøysjefer oppfordres til å avgi pilotrapport (muntlig) når bremseeffekt oppleves å avvike fra det som er oppgitt i gjeldende SNOWTAM.
Anslått bremseeffekt uttrykkes i SNOWTAM etter følgende graderinger:

- GOOD
- MEDIUM / GOOD
- MEDIUM
- MEDIUM / POOR
- POOR

Lufttrafikktjenesten videreformidler fartøysjefens rapportering til fly som forbereder landing eller avgang og til ansvarshavende for bakketjenesten. Videreformidlingen bør minst inneholde følgende elementer:

- pilotrapportert gradering
- flytype
- tidspunkt

F.eks. ”Braking action MEDIUM reported by MD 80 at 12:15”

Vurdering

Når bakketjenesten mottar pilotrapport vurderes denne opp mot gjeldende SNOWTAM med tanke på eventuelle prepareringstiltak og utstedelse av ny SNOWTAM.