Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
08/04
01 APR

Krav om ACAS ved flyging i norsk luftrom - dokumentasjon

Siden 1. april 2002 har det vært forbudt å fly i norsk luftrom med sivile fly med turbinmotor og maksimum startmasse på over 15.000 kg eller godkjent maksimum passasjersetekonfigurasjon på mer enn 30, uten at flyet er utstyrt med ACAS II/TCAS II versjon 7. Dette kravet har hittil vært tatt inn som en betingelse i trafikktillatelser utstedt av Luftfartstilsynet, og gjelder alle fly som kommer inn under ovennevnte beskrivelse.

For å sikre at kravet om ACAS/TCAS overholdes, har Luftfartstilsynet bestemt at det ikke lenger skal gis trafikktillatelser uten at det på forhånd er mottatt dokumentasjon som viser at ACAS II/TCAS II versjon 7 er installert i det eller de fly som det søkes trafikktillatelse for. Kravet om forhåndsdokumentasjon trer i kraft med øyeblikkelig virkning.

Hvilke fly som er utstyrt med ACAS/TCAS, vil i mange tilfeller fremgå av operatørens Air Operator Certificate (AOC), Operations Specifications, Part B Aircraft. Det kan også være tatt inn i flyets luftdyktighetsbevis. Alternativt kan et av følgende dokumenter brukes som dokumentasjon:
- ACAS Compliance Statement fra Eurocontrol (ACAS Programme Manager), eller
- en skriftlig erklæring stemplet og undertegnet av luftfartsmyndigheten i den stat operatøren erhjemmehørende i, eller
- en skriftlig erklæring stemplet og undertegnet av operatøren v/daglig leder eller teknisk direktør.

Det gjøres oppmerksom på at det skal fremgå klart at det er ACAS II/TCAS II versjon 7 som er installert. Formuleringen "ACAS II" i et dokument utstedt av en stats luftfartsmyndighet vil normalt innebæreversjon 7, og vil bli akseptert som dokumentasjon. Formuleringen "TCAS" eller "TCAS II" er ikke fullstendig og må suppleres med "versjon 7".