Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
07/02
26 MAR

Modifisering av beregnet utkjøringstid (EOBT)

Modifisering av beregnet utkjøringstid (EOBT)code/image_article.jsp

1 Innledning

Det er et overordnet krav i flygekontrolltjenesten og innen trafikkflytledelse (ATFM) at beregnet utkjøringstid (EOBT) skal være nøyaktig fastsatt. Dette gjelder enten en flyging er underlagt trafikkflytrestriksjoner eller ikke.

Prosedyrene beskrevet i denne AIC skal bidra til at flyoperatøren kan møte kravene når det blir kjent at det er nødvendig å modifisere en EOBT.

ICAO krever at forsinkelser utover 30 minutter skal meldes, jf. pkt. 4.4.2.1.2 ICAO Doc 4444. Dette er et obligatorisk krav. Fra og med 1. april 2002 endres reglene om modifisering av EOBT for ankomst, avgang eller overflyging i ECAC-statene (IFPS-sone), slik at enhver endring i EOBT på mer enn 15 minutter (+ eller -) skal meldes.

Det er 2 kategorier flyginger som vil bli berørt av endringene: de som har en ATFM slot utstedt av CFMU og de som ikke har slik slot. En flyoperatør skal ikke modifisere EOBT til et senere tidspunkt bare på grunn av en pålagt ATFM forsinkelse. En EOBT skiftes kun når flyoperatøren ikke klarer å overholde den opprinnelige EOBT .

2 Prosedyre for å modifisere EOBT for en flyging som ikke har mottatt ATFM slot fra CFMU.

For å korrigere EOBT til et senere tidspunkt skal DLA (eller CHG) melding sendes til IFPS.

For å korrigere EOBT til et tidligere tidspunkt skal en CNL melding sendes til IFPS. Tidligst 5 minutter senere sendes en ny reiseplan der den nye EOBT er ført opp.

Note: Erstattende reiseplanprosedyre (RFPq) skal ikke benyttes.

3 Prosedyre for å modifisere EOBT for en flyging som har mottatt ATFM slot fra CFMU.

Flyoperatører bør merke seg at EOBT ikke skal modifiseres bare som følge av tildelt ATFM slot.

Dersom den EOBT som er angitt av flyoperatøren er endret eller ikke lenger er realistisk av andre årsaker enn tildelt ATFM slot, gjelder følgende prosedyre:

" Dersom en flyging har en ATFM slot (CTOT) som ikke kan overholdes, skal flyoperatøren sende DLA (eller CHG) melding til IFPS med flygingens nye EOBT. Dette kan medføre en revidert CTOT.

" Dersom en flyging har en ATFM slot (CTOT) med noe forsinkelse og flyoperatøren blir oppmerksom på at den opprinnelige EOBT ikke kan overholdes, men finner at CTOT er akseptabel, skal det sendes en DLA (eller CHG) melding med den nye EOBT til IFPS. For at dette ikke skal utløse en ny CTOT med enda verre forsinkelse må følgende formel benyttes:

Ta gjeldende CTOT, minus taksetid, minus 10 minutter og send den nye EOBT som ikke må være etter dette tidspunkt. F.eks. opprinnelig EOBT 1000, CTOT 1100, men flygingen er ikke klar til å begynne utkjøring før kl 1025. Taksetid settes eksempelvis til 15 minutter. Regnestykket blir da 1100 minus 15 minus 10 = 1035. Den nye EOBT må settes før 1035. Dersom denne formel følges skal korreksjonen ikke medføre ny CTOT med verre forsinkelse.

Da CFMU systemene hele tiden søker å gi null forsinkelse vil CTOT aldri settes til tidspunkt tidligere enn den nye EOBT pluss taksetid.

" Dersom flygingen har en ATFM slot (CTOT) og mottar en SLC (slot kanselleringsmelding), men finner at opprinnelig EOBT ikke lenger kan overholdes, skal flyoperatøren formidle den nye EOBT ved å bruke DLA (eller CHG) melding. Flygekontrolltjenesten/ATFM vil da ha flygingens reelle EOBT.

" Flyoperatørene anmodes på det sterkeste ikke å benytte SRR melding (SRR fjernes snart fra systemet) for å oppnå ny ATFM slot ( CTOT), men i stedet bruke DLA (eller CHG) melding for å sikre samsvar mellom ATC og ATFM data.

Noen land utenfor CFMUs ansvarsområde krever fremdeles at flyoperatørene oppdaterer flygingens EOBT uansett årsak til at den opprinnelige EOBT måtte være endret. Flyoperatørene bør ha den ovenstående formelen i minne når dette gjøres. Der det er kjent at flygekontrolltjenesten sender avgangsmeldinger (DEP) for alle flyginger vil slik DEP melding være tilstrekkelig.

Det er ikke mulig å korrigere EOBT til et tidligere tidspunkt enn den EOBT som er angitt i reiseplanen, men dersom flygingen er klar til å kjøre ut før gjeldende EOBT er det likevel to muligheter:

" Flyoperatøren kan be flygekontrollenheten (TWR) eller FMP om å sende Ready (REA) melding. I dette tilfellet blir flygingen betraktet som klar for avgang fra det tidspunkt REA meldingen er levert.

" Flyoperatøren kan kontakte Central Flow Help Desk, som har muligheten for å legge inn en tidligere EOBT i TACT systemet (max – 30 minutter). Hvert tilfelle blir vurdert individuelt og kan bli avvist dersom det er mistanke om misbruk.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at ovennevnte endring vil bli tatt inn i aktuelle forskrifter som er under revisjon.

Nærmere informasjon kan fås hos:

Jan-Gunnar Pedersen
Luftfartsverket
Avdeling for lufttrafikkledelse
Tel: +47 22 942336
Fax: +47 22942397
Mob: +47 97194853
E-post: jan-gunnar.pedersen@lv.no