Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
06/00
13 JUL

Trafikkprogram mellom Norge og land som ikke er tilknyttet EØS-avtalen

A. Konsesjon

Det er en forutsetning for godkjenning av trafikkprogram (ruteflyging) mellom Norge og land som ikke er tilknyttet EØS-avtalen at det foreligger konsesjon som dekker vedkommende ruteprogram, jf. lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 8-1. Ifølge norsk praksis anses code-share (plassering av egen flykode på flyginger som utføres av annet flyselskap) som utnyttelse av trafikkrettigheter, hvoretter konsesjon er påkrevet. Søknad om konsesjon bør innleveres Luftfartstilsynet i god tid og senest seks uker før planlagt oppstart av vedkommende trafikkprogram. En søknad om konsesjon bør inneholde følgende:

 1. Kort presentasjon av selskapet (når det er etablert, eierstruktur osv.)
 2. Oversikt over flyflåten
 3. Oversikt over eksisterende rutenett
 4. Rutestrekning
 5. Rutenummer
 6. Flytype
 7. Tider og dager ruten planlegges operert
 8. Periode ruten planlegges operert

Luftfartstilsynet vil utarbeide en innstilling til Samferdselsdepartementet, som vil vurdere presentasjon av konsesjonssøknaden i statsråd. Luftfartstilsynet vil informere søker straks søknaden er avgjort.

B. Godkjenning av ruteprogram

Trafikkprogram (sommerprogram og vinterprogram), herunder code-share arrangementer, ska l ifølge de alminnelige konsesjonsvilkår godkjennes av Luftfartstilsynet. Søknad om godkjenning av trafikkprogram bør innleveres Luftfartstilsynet i god tid og senest 21 dager før igangsetting av programmet. Dersom det ikke foreligger konsesjon som dekker vedkommende trafikkprogram, må det først søkes om konsesjon, jf. ovenfor. En søknad om godkjenning av trafikkprogram bør inneholde følgende:

 1. Rutestrekning
 2. Rutenummer
 3. Flytype
 4. Tider og dager ruten planlegges operert
 5. Periode ruten planlegges operert

Eventuelle spørsmål om dette programmet kan rettes til Luftfartstilsynet, Luftfartspolitisk seksjon.