Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
05/00
15 JUN

EØS-avtalen - Aerial Work og lufttransport i Norge utenfor landingsplass til allmenn bruk - markedsadgang

Annuller AIC A 09/98

Luftfartsselskap fra land innenfor EØS-området som ønsker å utføre oppdrag i forbindelse med aerial work og/eller lufttransport i Norge utenfor landingsplass til allmenn bruk, må søke om tillatelse fra Luftfartstilsynet, jf. luftfartsloven §§ 2-2 og 8-8. En eventuell tillatelse vil være avhengig av at det foreligger gjensidighet hva gjelder slik markedsadgang mellom Norge og luftfartsselskapets hjemland.

Søknaden må være mottatt av Luftfartstilsynet senest to virkedager før oppdragets start. Den må inneholde følgende opplysninger:

 1. Operatørens navn og adresse samt telefonnummer og telefaksnummer.
 2. Om oppdraget:
  a) oppdragets art
  b) stedsangivelse for hvor oppdraget skal utføres
  c) oppdragsgiver
  d) tidspunkt for oppdragets start
  e) oppdragets varighet
 3. Luftfartøytype, registrering og eier.
  Videre må foreligge:
 4. Kopi av selskapets lisens (eventuelt driftstillatelse) samt AOC (Air Operator’s Certificate) eller lignende.
 5. Kopi av teknisk godkjenning fra hjemlandets luftfartsmyndighet. Det forutsettes at vedlikeholdet utføres av vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i henhold til JAR 145.
 6. Kopi av tredjemannsforsikring.

Søknaden sendes til:
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 BODØ

eller per telefaks på nummer: +47 75 58 50 05