Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
01/18
12 JAN

Regulations on observations flights conducted under the Treaty on Open Skies

The Civil Aviation Authority have adopted Regulations on observations flights conducted under the Treaty on Open Skies.

The regulations will apply for state parties conducting observations flights in accordance with the Treaty on Open Skies signed 24 march 1990 by Member States of NATO and the Warsaw Pact. The Treaty entered into force 1 January 2002.

Primarily the regulations state the notifications and designations Norway have given under the Treaty. Furthermore, the regulations maintain the general provisions in Article VI of the Treaty, that all observation aircraft shall be operated in accordance with the provisions of the Treaty and the flight plan, as well as the applicable air traffic regulations in Norway, cf. section 14.

The regulations have no consequence for other airspace users.

The Lovdata Foundation have published the regulations.

 

Forskrift om observasjonsflyginger etter Avtalen om det åpne luftrom

Luftfartstilsynet har fastsatt ny forskrift om observasjonsflyginger etter Avtalen om det åpne luftrom (Treaty on Open Skies).

Forskriften fastsetter bestemmelser som vil gjelde for stater som gjennomfører observasjonsflyging i henhold til Open Skies-traktaten. Treaty on Open Skies, heretter avtalen, ble signert 24. mars 1990 av NATO s medlemsland og Warszawapaktlandene. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2002.

Forskriften slår først og fremst fast de notifikasjoner som Norge har meldt inn etter avtalen. Videre slår forskriften fast det som følger av avtalens artikkel VI, at alle observasjonsflyginger skal skje i henhold til avtalens bestemmelser og flygeplanen, og i tillegg i henhold til gjeldende lufttrafikkregler i Norge, jf. seksjon 14.

Forskriften har ingen konsekvenser for andre luftromsbrukere.

Forskriften er publisert på lovdata.no og på Luftfartstilsynets internettside som BSL F 2-1.