Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
07/17
19 DES

NORGE – UNNTAK (EU) 1079/2012

I Norway FIR er det krav om VHF radioutstyr med 8.33 KHZ kanalseparasjon for luftfartøy som utfører flyging over FL 195.

Under FL 195 vil krav til VHF radioutstyr med 8.33 KHZ kanalseparasjon for luftfartøy bli innført innen 31.12.2025. Etter denne dato vil det ikke bli innvilget unntak.

Fra 1.1.2018 innføres krav om VHF radioutstyr med 8.33 KHZ kanalseparasjon for luftfartøy i EUR-regionen, med noen nasjonale unntak. Norge er foreløpig innvilget unntak fra innføring av dette kravet inntil 31.12.2025.

Dette medfører at planlagt flyging med luftfartøy som ikke er utstyrt med VHF radioutstyr med 8.33 KHZ kanalseparasjon fra Norge til stater hvor kravet er implementert, ikke vil bli akseptert av Initial Flight Plan processing System (IFPS) ved innlevering av flygeplan.

Militære, eller andre statlige luftfartøy som flyr GAT, og som er utstyrt med UHF men ikke 8.33 KHZ radioutstyr, vil bli håndtert i Norge av UHF-frekvenser og/eller VHF 25 KHZ kanal separasjon.