Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
04/15
10 AUG

Informasjon om kommende forskrift vedrørende krav om trykkabin

Luftfartstilsynet har over tid registrert flere alvorlige hendelser med ising hvorav enkelte av disse hendelsene har medført tap av kontroll.  Hendelsene har oppstått i lave til midlere høydesjikt, og oftest over høyereliggende terreng.

På bakgrunn av disse hendelsene og de spesielle topografiske og klimatiske forhold langs norskekysten innledet Luftfartstilsynet i 2014 en prosess med EASA for å utarbeide tilleggskrav om blant annet trykkabin for operasjoner i slike områder (mountainous areas). Endringene vil bli gjennomført i forordning 965/2012 (EASA OPS).  

Gjennomføringen av endringer i det felleseuropeiske regelverket vil kunne ta relativt lang tid.

Luftfartstilsynet har derfor, i påvente av fremtidig EASA regulering, besluttet å utarbeide en ny nasjonal forskrift som stiller krav om bruk av fly med trykkabin på ruteflygninger over det som defineres som fjellområder (mountainous areas).

Mountainous areas er terreng som overstiger 1828 meter over havet (6000 fot ref. ICAO Annex 6 Doc 8168). Fly uten trykkabin er vesentlig mer eksponert for ising og turbulens ettersom de er begrenset til en øvre flyhøyde på 10.000 fot. Kravet som planlegges gjennomført vil gjelde for ruteflygninger over alle landområder i Norge som faller inn under definisjonen og er dermed ikke begrenset til enkeltruter eller rutesegmenter. EASA har vært på befaring hos Luftfartstilsynet, og er prinsipielt enig i at et slikt krav bør utarbeides av flysikkerhetsgrunner.

Forskriften forventes utarbeidet og publisert i løpet av fjerde kvartal 2015.