Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
07/16
06 JUL

Endring av gjennomgangshøyden i luftrom der Norge forestår lufttrafikktjeneste

Utsatt implementering
Denne AIC erstatter AIC-I 06/14 (28 Mai)
 

Norge har som mål å innføre 18 000 fot gjennomgangshøyde (Transition Altitude, TA) i norsk luftrom, både innenfor og utenfor kontrollert luftrom. Gjennom samarbeid med Irland og Storbritannia er målsettingen å innføre felles gjennomgangshøyde også i UK/Ireland FAB (Functional Airspace Block) på samme AIRAC-dato.

EASA utredet i 2014 mulighetene for en felleseuropeisk gjennomgangshøyde. Konklusjonen var at det ikke er aktuelt å pålegge medlemsstatene en slik endring av gjennomgangshøyden. Gjennom utredningen ble det derimot gitt flere anbefalinger til medlemsstatene vedrørende fastsetting og endring av TA, noe som vil fremkomme i rapporten fra EASA når den blir publisert.

Luftfartstilsynet har tidligere varslet at planlagt implementering av 18 000 fot gjennomgangshøyde er november 2017. På grunn av utsatt implementering i Storbritannia til ytelsesperiode RP3, og innfasing av nytt flygekontrollsystem (iTEC) i Avinor, er tidspunkt for planlagt heving av TA forskjøvet til 2021/22. Luftfartstilsynet vil, i samarbeid med Avinor Flysikring AS, bekrefte dato for implementering av ny gjennomgangshøyde når luftfartsmyndighetene i UK/Ireland FAB har bekreftet og annonsert sine planer.  

Konsultasjon om forslaget om endret gjennomgangshøyde vil bli annonsert på et senere tidspunkt, men ikke før 2020.