Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
05/17
25 SEP

Endret status for Svalbard lufthavn, Longyear

Samferdselsdepartementet har 20.09.2017 besluttet å endre status for Longyear lufthavn fra internasjonal til nasjonal med virkning fra 1. oktober 2017. Dette medfører at lufthavnen i utgangspunktet ikke kan ta imot internasjonale flyginger.

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å etablere en dispensasjonspraksis for å tillate internasjonale charterflyginger til/fra Svalbard slik at denne typen trafikk kan fortsette. Dette betyr at charterflyginger mellom utlandet og Svalbard vil bli behandlet som dispensasjonssaker.

Charterflyginger til/fra Svalbard reguleres av BSL A 1-7 Luftfart på Svalbard samt BSL A 1-6 Forskrift om taxi- og charterflyginger til/fra og i Norge. Utfyllende informasjon om charterflyginger til Svalbard finnes i AIC- 05/15.