FNs luftfartsorganisasjon - ICAO

International Civil Aviation Organization (ICAO) er FNs luftfartsorganisasjon. Hovedkontoret ligger i Montreal i Canada, men ICAO har også regionale kontorer i Bangkok, Kairo, Dakar, Lima, Mexico by, Nairobi og Paris. ICAOs regelverk er anbefalinger til beste praksis innenfor alle deler av luftfarten, og det europeiske regelverket som gjelder for Norge er i stor grad basert på disse anbefalingene. ICAO har i dag 192 medlemsland og ledes av Dr. Fang Liu fra Kina. Hun er inne i sin første periode som generalsekretær, fra 1. august 2015 til 31. juli 2018.