FNs luftfartsorganisasjon - ICAO

International Civil Aviation Organization (ICAO) er FN sin luftfartsorganisasjon. Hovedkontoret ligger i Montreal i Canada, men ICAO har også regionale kontorer i Bangkok, Kairo, Dakar, Lima, Mexico by, Nairobi og Paris. ICAOs regelverk er anbefalinger til beste praksis innenfor alle deler av luftfarten, og det europeiske regelverket som gjelder for Norge er i stor grad basert på disse anbefalingene. ICAO har i dag 190 medlemsland og ledes av Raymond Benjamin, som ble valgt av generalforsamlingen i ICAO i 2009.

Oversikt over ICAO-annekser

ICAO-konvensjonen består av 18 annekser. Her finner du en oversikt over hva de forskjellige anneksene inneholder.