EØS-notater

EØS-notatene redegjør for utkastene til nytt regelverk, og fremhever de forholdene norske myndigheter anser som spesielt viktige.

EØS-notatene utarbeides i forbindelse med arbeidet med å innlemme EU-rettsakter i EØS-avtalen. Notatene inneholder imidlertid også informasjon som antas å være av interesse for de berørte aktørene i markedet.

Alle EØS-notatene som blir utarbeidet blir fortløpende publisert på Europaportalen. EØS-notatene for transportområdet finner du her, og du har mulighet til å bruke søkeordet "luftfart" i søkevinduet øverst for å finne de som har relevans for dette området.

Europalov.no er også et en god kilde til informasjon. Nettstedet er privatdrevet og Luftfartstilsynet har derfor ikke ansvar for innholdet på dette nettstedet.