EØS-notater

EØS-notatene redegjør for utkastene til nytt regelverk, og fremhever de forholdene norske myndigheter anser som spesielt viktige.

EØS-notatene utarbeides i forbindelse med arbeidet med å innlemme EU-rettsakter i EØS-avtalen. Notatene inneholder imidlertid også informasjon som antas å være av interesse for de berørte aktørene i markedet.

Alle EØS-notatene som blir utarbeidet blir fortløpende publisert på Europaportalen. EØS-notatene for transportområdet finner du her, og du har mulighet til å bruke søkeordet «luftfart» i søkevinduet øverst for å finne notatene som har relevans for dette området.

Europalov.no er også en god kilde til informasjon. Nettstedet er privatdrevet og Luftfartstilsynet har derfor ikke ansvar for innholdet på dette nettstedet.