Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvaret for strategisk og operativ kommunikasjon eksternt og internt. Herunder mediehåndtering, markedskommunikasjon og ansvaret for Luftfartstilsynets nettsider og sosiale medier.

Medietelefon

For spørsmål fra presse, kontakt medietelefonen.

Tlf: 926 41 300
E-post: kommunikasjon@caa.no