Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for strategisk kommunikasjon eksternt og internt. Herunder mediehåndtering, markedskommunikasjon, nettsider og sosiale medier.

Medietelefon

For spørsmål fra presse, kontakt medietelefonen.

Tlf: 926 41 300
E-post: kommunikasjon@caa.no