Direktoratsavdelingen

Direktoratsavdelingen er Luftfartstilsynets juridiske kompetanse. Avdelingen har blant annet hovedansvaret for regelverksutviklingen i Luftfartstilsynet og skal bidra til god forvaltningsmessig kvalitet i vår saksbehandling. Direktoratsavdelingen har et koordineringsansvar for Luftfartstilsynets internasjonale deltakelse. Videre har avdelingen ansvar for miljø, trafikkrettigheter og konsesjoner for landingsplasser. Vi drifter også Norges luftfartøyregister. Avdelingen er kontaktpunkt mot Samferdselsdepartementet.

Her finner du informasjon om Norges Luftfartøyregister (NLR).