Tilsynsavdelingen

Tilsynsavdelingen har ansvaret for tilsynsaktiviteten i Luftfartstilsynet. Det arbeides med identifikasjon av relevante risikoområder og målrettet tilsynsaktivitet for økt sikkerhet. Det gjennomføres revisjoner, inspeksjoner, tester og undersøkelser.