Fagavdelingen

Fagavdelingen består av alle fagområdene innenfor luftfartsfagene og dekker både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart. Luftfartstilsynets fagpersonell jobber i seksjonene i fagavdelingen og er blant annet ansvarlig for godkjenninger, veiledning, safety promotion og annen faglig kontakt mot aktørene, EASA , ICAO og andre nasjonale eller internasjonale organisasjoner. Fagseksjonene har følgende ansvarsområder: