Flyoperativ seksjon

I flyoperativ seksjon er Luftfartstilsynets fagkompetanse for operative og driftsrelaterte tema samlet. Seksjonen behandler saker i forhold til fly-, og helikopterselskaper samt allmennflyaktiviteten og luftsport i Norge.


Anders Kristian Røsok

Seksjonssjef, Flyoperativ
Telefon: 901 04 095
E-post: AndersKristian.Rosok@caa.no