Seksjonssjef, Flyoperativ

Anders Kristian Røsok

Telefon: 901 04 095 E-post: AndersKristian.Rosok@caa.no

I flyoperativ seksjon er Luftfartstilsynets fagkompetanse for operative og driftsrelaterte tema samlet. Seksjonen behandler saker i forhold til fly-, og helikopterselskaper samt allmennflyaktiviteten og luftsport i Norge.