Tildelingsbrev til Luftfartstilsynet for 2018

I Samferdselsdepartementets tildelingsbrevet trekkes opp målene for virksomheten, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav i 2018.