Tildelingsbrev til Luftfartstilsynet for 2017

I Samferdselsdepartementets tildelingsbrevet trekkes opp målene for virksomheten, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav i 2017.