Post til Luftfartstilsynet

All post til Luftfartstilsynet skal enten sendes per e-post eller til postboks 243, 8001 Bodø.

 

Det meste kan sendes til postmottak@caa.no.

Eksempler på viktige unntak er:

  • Saker til Norges luftfartøyregister
  • Alle dokumenter knyttet til søknad om bakgrunnssjekk (politiattest, søknad og arbeidsgivers søknad)
  • Anbudspapirer
  • Regnskapsdokumentasjon fra selskapene
  • Flyteknikersertifikat: Underskrevet søknad (Form 19) og Part-66 sertifikat må sendes inn i originalformat i forbindelse med utvidelse eller fornyelse.
  • Håndbøker/manualer

Referansenummer
Dersom du allerede har et referanse- eller rapportnummer er det fint om du oppgir det i dokumentet.

Fritekstsøknad
Hvis du sender inn en fritekstsøknad bør den inneholde kontaktinformasjon, som blant annet postadresse og telefonnummer.

Filformater
Luftfartstilsynet kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF. Tilsendte minnepinner og e-post som har vedlegg som ikke kan importeres vil bli returnert til avsender.