Med tog

Dersom du ankommer Bodø med tog, ligger Luftfartstilsynets kontorbygg tre minutters gange fra stasjonen. Etter at du kommer ut av stasjonsbygningen, går du rett mot sentrum. Etter at du krysser gangfeltet, går du 100 meter og du er fremme.

Ruteopplysning:

NSB