Med taxi

Taxiholdeplassen ved Bodø lufthavn ligger rett foran hovedinngangen. Det er montert kamera som forteller taxiselskapet om det er kø utenfor terminalen. Turen fra lufthavna tar mellom fem og ti minutter, avhengig av trafikk.

Pris:Ca 150 kroner
Reisetid:5 - 10 minutter
Bestilling:Nordland Taxi - Telefon 07550