Faktura og betalingsinformasjon

Her finner du oppdatert faktura og betalingsinformasjon for Luftfartstilsynet.

Fakturaadresse:

Luftfartstilsynet mottar elektronisk fakturaer på standard EHF-format. Vår elektroniske adresse er lik vårt organisasjonsnummer: 981105516 (NB! skrives inn uten mellomrom).

I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Komplett adresse for Luftfartstilsynet blir da: 9908:981105516

Mer informasjon om elektroniske fakturaer finner du her.

Luftfartstilsynet kan ikke motta faktura pr e-post. Faktura i papirformat sendes per post til følgende adresse:

Luftfartstilsynet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Alle fakturaer og kreditnotaer merkes med 1080+ initialene til den medarbeideren i Luftfartstilsynet som har foretatt  bestillingen - for eksempel 1080bre.

Betalingsinformasjon
Organisasjonsnummer:981 105 516
Bankforbindelse:DNB Bank ASA
Kontonummer for innbetalinger:7694.05.07681
IBAN:NO07 7694 05 07681
Swift:DNBANOKK