Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre

Flysikkerhetsforum

Flysikkerhetsforumet skal arbeide for en vesentlig forbedring av flysikkerheten med innlandshelikoptre, med nullvisjon som mål for ulykker.

Sikkerhet for innlandshelikoptre har vært et satsingsområde for Luftfartstilsynet de siste årene. For å sette fokus på dette arbeidet og for å sikre kontinuitet ble ”Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre” (FsF) opprettet. FsF skal være en pådriver overfor myndigheter, kundegrupper og operatører i saker som kan fremme sikkerheten for innlandshelikoptre.

Forumet har egne nettsider som du finner her.