Luftdyktighet

Seksjonen for Luftdyktighet bidrar til å ivareta flysikkerheten i norsk og europeisk sivil luftfart. Dette gjennom godkjenninger og virksomhetstilsyn av luftfartøy og produkter, deler og utstyr, samt organisasjoner og personell som deltar i aktiviteter knyttet til initial- og continuing airworthiness.

Morten Larsen

Seksjonssjef, Luftdyktighet
Telefon: 982 61 678
E-post: Morten.Larsen@caa.no

Part - 21

Part-21 er regulert i Commission Regulation EU No.748/2012. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Forskriften regulerer luftdyktighet og miljøsertifisering for luftfartøy og tilhørende produkter, deler og utstyr, samt sertifisering av design- og produksjons organisasjoner.

Part - M

Part-M er Annex I til Commission Regulation EU nr. 1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

Part - 145

Part - 145 er Annex II til Commission Regulation EU No.1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Forskriften regulerer vedlikehold/vedlikeholdsorganisasjoner for luftfartøy.

Part - 66

Part - 66 er Annex III til Commission Regulation EU No. 1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Forskriften regulerer krav til Part-66 sertifikat (Part-66).

Part - 147

Part - 147 er Annex IV til Commission Regulation EU No.1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Forskriften regulerer organisasjoner for opplæring og eksaminering av teknisk personell (Part - 66).

Teknisk allmennfly (TA) - General Aviation

TA forvalter i hovedsak privatmarkedet for ikke-ervervsmessige flymaskiner. Vårt arbeidsområde omfatter å føre tilsyn med EASA Annex I og EASA Annex II luftfartøyer. Totalt fører vi tilsyn med rundt 800 fly. I tillegg følger TA opp implementering og utvikling av EASA-regelverk og nasjonalt regelverk.

Teknisk regelverk

Her finner du oversikten over det felleseuropeiske tekniske regelverk for initiell og kontinuerlig luftdyktighet.

EASA har lagt ut et konsolidert regelverk for Continuing Airworthiness

EASA har lagt ut et konsolidert regelverk for Continuing Airworthiness.