Teknisk regelverk

Her finner du oversikten over det felleseuropeiske tekniske regelverk for initiell og kontinuerlig luftdyktighet.

Initial Airworthiness
Sertifiseringsforskriften (Part-21)
Forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130304-0252.html

Continuing Airworthiness
Vedlikeholdsforskriften (Part-M, Part-145, Part-66 og Part-147)
Forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften)
http://lovdata.no/for/sf/sd/sd-20050524-0462.html

For øvrig finner du en oversikt over EASAs regelverk her:
http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

EASAs regelverk inneholder også AMC og GM materialet:
http://easa.europa.eu/agency-measures/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-material.php

Regelverk som er under EASAs første behandling finner du som NPA på nettsiden til EASA:
http://easa.europa.eu/rulemaking/notices-of-proposed-amendment-NPA.php

Regelverk under viderebehandling finner du som Opinions på EASAs nettside:
http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php