Teknisk allmennfly (TA) - General Aviation

TA forvalter i hovedsak privatmarkedet for ikke-ervervsmessige flymaskiner. Vårt arbeidsområde omfatter å føre tilsyn med EASA Annex I og EASA Annex II luftfartøyer. Totalt fører vi tilsyn med rundt 800 fly. I tillegg følger TA opp implementering og utvikling av EASA-regelverk og nasjonalt regelverk.

TA forvalter i hovedsak privatmarkedet for ikke-ervervsmessige flymaskiner. Vårt arbeidsområde omfatter å føre tilsyn med:

 1. EASA Annex I luftfartøy
 2. EASA Annex II luftfartøy. Det vil si, luftfartøy som er unntatt EASA- forskriften. Dette omfatter flyindivider med typesertifikater som gis nasjonale luftdyktighetsbevis. Dessuten omfatter dette Experimental-kategorier som gis Permit to Fly eller særskilte luftdyktighetsbevis.

Vi fører tilsyn med ca. 800 fly, fordelt på rundt 550 EASA Annex I luftfartøyer og 250 Annex II luftfartøyer. Det er ca. 500 luftfartøyer som er luftdyktige til enhver tid. 180 av disse tilhører EASA Annex II, likt fordelt på standardfly og experimentalfly.

Arbeidsfeltene til TA deles inn i to kategorier:

A. Virksomhetstilsyn

 • Tilsyn med organisasjoner som ikke har kommersielle interesser, som for eksempel veteranflyorganisasjoner
 • ACAM-inspeksjoner (herunder å innhente statistiske grunnlag)

B. Adgangskontroller

 • Luftdyktighetsbevis, Permit to Fly,
 • Godkjenning av amatørbyggeprosjekter, besiktigelser, testprogrammer
 • Import og eksport av fly og tilhørende komponenter, Annex I og Annex II
 • Godkjennelse av seilflyteknikere og – byggledere
 • Reisedagbøker og annet papirmateriell
 • Godkjennelse av vedlikeholdsprogrammer (AMP)
 • Utstedelse av Airworthiness Review Cerificate (ARC)

Utover dette følger TA opp implementering og utvikling av EASA-regelverk og nasjonalt regelverk, dessuten deltar TA i oppfølgningen av ulykker og hendelser samt aktiv kommunikasjon med GA-markedet.