Part - M

foto:colourbox.com

Part-M er Annex I til Commission Regulation EU nr. 1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation).
Organisasjon for ivaretagelse av kontinuerlig luftdyktighet er regulert gjennom Commission Regulation EU No. 1321/2014. , med tilhørende EASA Decisions og AMC materiell (Accaptable Means of Compliance).

Hvem trenger CAMO godkjenning?
Operatører med Air Operator Certificate (AOC) skal ha en egen CAMO godkjenning.

Operatører med tillatelse til å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet (driftstillatelse) skal ha egen CAMO godkjenning, eller ha kontrakt med en godkjent CAMO.

Søknadsprosess for opprettelse av CAMO godkjenning:

  1. Søknad om opprettelse av organisasjon, med daglig leder, aktuelle fartøy etc. Søknad på EASA Form 2.
  2. Søknad om akseptering av relevant personell i henhold til Part-M, M.A.706 og M.A.712. Søknad på EASA Form 4.
  3. Søknad om godkjenning av prosedyremanual. Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME) i henhold til Part-M, M.A.704.
  4. Søknad om godkjenning av Technical Log system i henhold til Part-M, M. A 306.
  5. Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram for aktuelle fartøy i henhold til M.A.302.
  6. Søknad om godkjenning av vedlikeholdskontrakt med godkjent verkstedorganisasjon godkjent i henhold til Part-145. Ref. M.A.708 (c) eller evt. egen Part-145 godkjenning.

Før Luftfartstilsynet kan akseptere ledende personell, vil disse bli kalt inn til intervju og eventuell prøve for å vurdere kandidatens kompetanse/kunnskaper innenfor relevante regelverk og fagområde.
Annen dokumentasjon vurderes og godkjennes gjennom gransking og kommunikasjon med søker.
Før endelig godkjenning vil Luftfartstilsynet foreta en fysisk kontroll på søkers adresse/fasiliteter for drift.
Når adgangskontroll er gjennomført uten avvik, kan Luftfartstilsynet utstede en Continuing Airworthiness Management Organisation Apporoval /Schedule på EASA Form 3, dersom søknaden blir godkjent.

Commission Regulations EU nr. 1321/2014    

Gebyrforskriften 2016