Part - 66

foto:colourbox.com

Part - 66 er Annex III til Commission Regulation EU No. 1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Forskriften regulerer krav til Part-66 sertifikat (Part-66).

Se EASAs nettside for ytterligere opplysninger: http://www.easa.eu.int/regulations/regulations-structure.php

Ved spørsmål kan henvendelse sendes til Luftfartstilsynet merket med Teknisk utdanning: postmottak@caa.no
 

Gebyrforskriften 2016 

Commission Regulation EU No. 1321/2014