Part - 147

foto:colourbox.com

Part - 147 er Annex IV til Commission Regulation EU No.1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Forskriften regulerer organisasjoner for opplæring og eksaminering av teknisk personell (Part - 66).

MTO (Maintenance Training Organisation)
Organisasjon som er ansvarlig for basis opplæring, type opplæring av teknisk personell samt eksaminering av disse for utstedelse av Part-66 sertifikat.

Søknadsprosess for opprettelse av MTO godkjenning:
Part-147 Maintenance Training organisasjoner i Norge godkjennes av Luftfartstilsynet.

  1. Søknad om opprettelse av MTO og daglig leder gjøres på EASA Form 12.
  2. Søknad om treningsleder, eksamensleder og kvalitetssjef gjøres på EASA Form 4
  3. Søknad om godkjenning av prosedyremanual MTOE.

Før Luftfartstilsynet kan akseptere ledende personell, vil disse bli kalt inn til intervju og eventuell prøve for å vurdere kandidatens kompetanse/kunnskaper innenfor relevante regelverk og fagområde.
Annen dokumentasjon vurderes og godkjennes gjennom gransking og kommunikasjon med søker.
Før endelig godkjenning vil Luftfartstilsynet foreta en adgangskontroll på søkers adresse/fasiliteter for drift.
Når adgangskontroll er gjennomført uten avvik, kan Luftfartstilsynet utstede en Maintenance training and examination Organisation Apporoval Certificate /Schedule på EASA Form 11

Commission Regulation EU No. 1321/2014


Gebyrforskriften 2016

Norske MTO