Luftdyktighet

Seksjonen for Luftdyktighet bidrar til å ivareta flysikkerheten i norsk og europeisk sivil luftfart. Dette gjennom godkjenninger og virksomhetstilsyn av luftfartøy og produkter, deler og utstyr, samt organisasjoner og personell som deltar i aktiviteter knyttet til initial- og continuing airworthiness.

Seksjonen for Luftdyktighet har følgende ansvarsområder:

Teknisk vedlikehold
Vi ivaretar forskriftsområdene Part-145 (Maintenance Organisation Approvals) og Part-M (Continuing Airworthiness Requirements) for Commercial Air Transport (CAT) og annen kommersiell virksomhet, samt skal ivareta forskriftsområdet Part-21 Initial Airworthiness innenfor konstruksjon (DOA) og Produksjon (POA). Det er EASA som godkjenner Design organisasjonene. Seksjonen skal også ivarta Permit to Fly, miljøsertifikater og luftdyktighetsbevis for luftfartøy.

Teknisk Utdanning
Vi ivaretar forskriftsområdene Part-66 (Aircraft Maintenance Licence) og Part-147 (Maintenance Training Organisations).

Allmennfly
Vi ivaretar forskriftsområdene Part-M innenfor Privat luftfart (Non-Commercial) og BSL B Serien for Annex II (fartøy som faller utenfor EASAs regelverk).