Nye standarder og anbefalinger fra ICAO

ICAO har endret Annex 17. Endringene stiller krav til statene om å innføre tiltak på enkelte områder som skal redusere risiko for anslag mot sikkerheten i luftfarten. Luftfartstilsynet ønsker å fremheve følgende endringer.

  1. ICAO krever at statene sørger for sikkerhetskontroll av frakt, post og forsyninger, gjennom godkjenning av regulerte agenter og kjente avsendere. ICAO fokuserer altså på å etablere en sikker forsyningskjede.
  2. ICAO krever at statene innfører sikkerhetstiltak for leverandører av lufttrafikktjenester.
  3. ICAO legger vekt på at statene skal utvikle og gjennomføre et sertifiseringssystem for instruktører som utdanner sikkerhetskontrollører, i tråd med krav i det nasjonale sikkerhetsprogrammet (NASP).

EU har gitt regelverk som dekker områdene over. Luftfartstilsynet fører tilsyn med at EU-regelverket følges i Norge, med bakgrunn i Norges forpliktelser overfor EU gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet mener det er positivt at ICAO nå har endret Annex 17, blant annet på nevnte områder. Endringene bidrar til å sikre en global, enhetlig gjennomføring av tiltak som vil være med på å redusere risiko for anslag mot luftfarten.