Luftfartstilsynets sikre nettportal åpnes

Luftfartstilsynets sikre nettportal gjøres nå tilgjengelig for brukerne. I første omgang vil godkjente brukere få tilgang til skjermingsverdig securityinformasjon.

- Utvalgte brukere i denne sammenheng er ansvars- og nøkkelpersoner i organisasjoner som omfattes av securityregelverket, sier seniorrådgiver Unni B. Nilssen i Luftfartstilsynets securityavdeling.

Innholdet i portalen vil brukerne finne etter at de har logget seg på, og det vil være under kontinuerlig utvikling og forbedring.

- Derfor er det viktig for Luftfartstilsynet å få tilbakemeldinger fra brukerne som kan gjøre portalen så hensiktsmessig og bruker vennlig som mulig, sier Nilssen. - Særlig er vi opptatt at den er lett å bruke, at det er relevant skjermingsverdig dokumentasjon som er lagt ut og at de muligheter som ligger i informasjonsdistribusjon blir utnyttet.

Tilgang til Luftfartstilsynets sikre nettportal kan man få etter søknad til Luftfartstilsynets securityavdeling. Søknadsskjema kan du laste ned fra margen til høyre, eller ved å trykke her. Utfylt søknad sendes til postmottak@caa.no.

Er du allerede godkjent som bruker, kan du logge deg inn via knappen på vår internettforside eller ved å trykke her.

Trenger du mer informasjon eller veiledning kan du kontakte seniorrådgiver Unni B. Nilsen på e-post.