Nytt EU-regelverk for væskehåndtering ved norske lufthavner

28. januar 2014 ble nytt EU-regelverk innført for sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis.

- Det nye regelverket er å betrakte som en justering av dagens regelverk - og et skritt mot at passasjerer om noen år kan få ta med seg det de ønsker av væske gjennom sikkerhetskontrollen, sier Jørgen Ingebrigtsen, avdelingsdirektør for Security.

Hva er nytt fra og med 28. januar?

- Det er at en andel transferpassasjerer som kommer fra andre lufthavner vil få sin væske analysert med spesielt utstyr.

- Tidligere kunne ikke transferpassasjerer som kommer fra reisemål utenfor EU og USA ta med taxfree/forseglingsposer gjennom sikkerhetskontrollen. Nå vil alle transferpassasjerer med godkjent taxfree/forseglingspose kunne ta dette gjennom sikkerhetskontrollen.

- I tillegg vil du også kunne bli bedt om å levere fra deg nødvendig mat for reisen (herunder barnemat) og flytende medisiner over 100 ml til analyse. Det har ikke vært praksis fram til nå.

Hvorfor må medisiner og barnemat også sikkerhetskontrolleres nå?

- Systemer for å oppdage flytende eksplosiver (Liquid Explosive Detection Systems (LEDS)) er en bedre sikkerhetsløsning enn å smake på eller teste på huden for å sikre at væsker som flypassasjerer bærer med seg er ufarlige.

Hva skjer om jeg nekter å levere taxfreevarene til nærmere analyse?

- Da blir du avvist i sikkerhetskontrollen. Dersom sikkerhetskontrolløren ikke er overbevist om at den væsken du vil ta med er innenfor tillatt mengde eller har lovlig innhold vil disse varene bli avvist.

Hva skjer om mine taxfreevarer gir alarm ved nærmere analyse?

-Da kan du bli spurt om du er villig til å åpne væskebeholderen/flasken. Om du mener at innholdet i beholderen/flasken vil bli ødelagt av å åpnes, vil du bli intervjuet og det vil bli gjennomført håndsøk og manuell kontroll av bagasjen før du eventuelt kan få tilbake væsken/flasken.

Hvorfor endres reglene for væsker nå?

- Ny teknologi kan bedre håndtere flytende væsker som kan være eksplosive. Dermed justeres regelverket. EU-direktivet representerer også en harmonisering av regelverket i USA og EU-landene, og har vært praktisert i USA i flere år allerede. I Norge er det Luftfartstilsynet som forvalter regelverket og fører kontroll med at det håndheves ved norske lufthavner. Med utgangspunkt i trafikkmengde og antall passasjerer kan de enkelte lufthavner har ulike tekniske løsninger.

Hva er de neste stegene i å oppheve restriksjonene på væsker, og hva vil de innebære?

- Neste fase er å oppheve flere restriksjoner som har som mål at væskeforbudet oppheves på sikt. Dette skal gjennomføres ved innføring av ytterligere tekniske løsninger. Hvis dette viser seg å være vellykket, vil dette til slutt føre til at restriksjonene på alle væsker oppheves.

Hva skjer andre steder i verden?

- Australia, Canada og USA vil også oppheve restriksjonene som gjelder tollfrie varer i forseglede poser innen den oppsatte tidsfristen 31. januar 2014.  Reglene i andre land vil variere, og du bør ta kontakt med flyselskapet du reiser med på forhånd, hvis du vil ha med flytende væske i håndbagasjen.

Hvordan påvirkes passasjerer som reiser fra Europa til USA?

- USA vil innføre sikkerhetskontroll av væsker kjøpt i taxfreebutikkene og fraktet i forseglede poser, samtidig som EU. Dette betyr at EU-passasjerer i transitt på amerikanske flyplasser ikke behøver å legge tollfrie væsker i bagasjen de sender, men kan fortsette å ta dem med som håndbagasje frem til det endelige ankomststedet i USA.

Hva er LAG?

- LAG er den engelske forkortelsen for væsker, aerosoler og gel-produkter (Liquids, Aerosols, Gels). Denne termen viser til hovedkategoriene av stoffer som er underlagt restriksjonene på væsker, og som omfatter alle væsker, gel-produkter, aerosoler, pastaer, lotions, skum, kremer, syltetøy, blandinger av væske og fast stoff samt andre artikler som har en lignende konsistens, og som er flytende ved romtemperatur.

Vil det nye regelverket gi lengre køer?

- Nei, det nye regelverket avviker lite fra det vi praktiserer i dag og vil ikke gi lengre køer

Er det passasjerene som skal betale for dette, og vil dette gi dyrere flybilletter?

- Passasjerene betaler allerede en avgift som dekker vakthold og utstyr. Investeringer i nytt utstyr går inn i det vanlige driftsbudsjettet og vil ikke medvirke til en økning av securityavgiften.