Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører

Frakt som skal sendes med fly i Norge skal sikkerhetskontrolleres. Det er den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren som er ansvarlig for at frakt som leveres luftfartsselskap er sikkerhetskontrollert.

Sikkerhetskontrollen innebærer bruk av ulike teknikker og skal gjennomføres av sertifiserte sikkerhetskontrollører på vegne av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører.

Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører kan godkjenne sine kunder som registrerte avsendere. Disse kundene kan kun sende flyfrakt med fraktfly.

Søknadsprosessen er som følger: