Sikkerhetsgodkjenning av leverandører av forsyninger til flygningen

Forsyninger til flygninger, blant annet mat og drikke, skal sikkerhetskontrolleres i likhet med alt annet som skal inn på lufthavner.

I henhold til forordning (EU) nr. 2015/1998, 8.1.3.1, kan leverandører som leverer slike forsyninger, bli sikkerhetsgodkjent. En sikkerhetsgodkjenning innebærer at virksomheten påtar seg ansvaret for gjennomføring av sikkerhetstiltak.

Vedlagt finner du liste over sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygningen. Listen over sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygninger oppdateres regelmessig, avhengig av nye godkjenninger og eventuelle godkjenninger som er trukket tilbake.