Sikker nettportal for securityområdet

Luftfartstilsynet har åpnet en sikker nettportal med informasjon for securityområdet. Vi ønsker å forenkle distribusjon av sikkerhetsrelaterte dokumenter og informasjon. Her får du mer informasjon om løsningen og hvordan du får tilgang til den.

Jørgen og Unni3.jpgSkal du få tilgang til "Securityportalen" så må du være ansvarshavende for security i din organisasjon.

Stort sett alle aktører har en stilling med ansvaret for å ivareta securityrelaterte oppgaver og informasjon.

- Fra denne nettportalen vil Luftfartstilsynet gi nødvendig securityinformasjon til aktørene i luftfarten. I første omgang vil den nye utgaven av Nasjonalt Sikkerhetsprogram (NASP) bli gjort tilgjengelig for nedlasting fra portalen, sier avdelingsdirektør Jørgen Ingebrigtsen i Securityavdelingen.

- Etter hvert vill også risikovurderinger, informasjon om endringer i trusselbildet, samt informasjon fra EU om eventuelle "Artikkel 15-lufthavner" bli gjort tilgjengelig. Også annen informasjon som er skjermingsverdig vil du finne her, forklarer Ingebrigtsen.

Løsningen skal på sikt også videreutvikles med nye tjenester. Blant annet er det tenkt at portalen kan bli et verktøy for arbeidsgivere i luftfarten for å holde oversikt over hvem som har godkjent bakgrunnssjekk.

For å få tilgang til portalen må det sendes en søknad til Luftfartstilsynet. - Når vi har mottatt søknaden så vil vi vurdere om den som har søkt kan få tilgang til Securityportalen, sier securityinspektør Unni B. Nilssen. - Vi ønsker også innspill fra aktørene om andre ting enn det som er nevnt tidligere som det kan være lurt å publisere via denne portalen, sier Nilssen.

Søknadsskjemaet sendes til Luftfartstilsynet v/Unni B. Nilssen, Postboks 243, 8001 BODØ.