Revidert beredskapstiltak for sivil luftfart i Norge

foto:colourbox.com

Luftfartstilsynet sendte i midten av april ut reviderte beredskapstiltak for sivil luftfart i Norge til aktuelle aktører. Tiltakene er sikkerhetsgraderte og sendt per post.

Dette er en påminnelse til ansvarspersoner om å forsikre seg om at virksomhetene har fordelt beredskapstiltakene til ansvarspersonene.

Spørsmål kan rettes til:

  • Seniorrådgiver Bjørnar Davidsen, e-post: bad@caa.no
  • Avdelingsdirektør Jørgen Ingebrigtsen, e-post: jin@caa.no