Oppdatert Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP)

Nytt nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP) - del II regelverksoversikten, er publisert på Securityportalen.

Regelverkssamlingen vil bli oppdatert jevnlig. Logg inn på Securityportalen for å få tilgang.

Lenke til Securityportalen.