Norge tillater prøveordning med væpnede vakter om bord i fly

Regjeringen har besluttet å åpne for en prøveordning med væpnede vakter om bord på fly fra Israel og USA. Ordningen vil ikke gjelde for norskregistrerte fly.

- De fleste europeiske land tillater væpnede vakter ombord på fremmed lands fly. Nå åpner også Norge for en prøveordning med dette. Regjeringens beslutning er tatt med hensyn til sikkerheten ombord og praksis som er etablert i flytrafikken i flere land, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bruk av væpnede vakter skal skje i overensstemmelse med FNs internasjonale luftfartsorganisasjons (ICAO) retningslinjer. Det er politiet som vil ha den daglige håndteringen av ordningen og vil i samarbeid med Luftfartstilsynet utarbeide prosedyrer for håndtering av våpen mens det aktuelle flyet står på bakken.

Ordningen gjelder for flyvninger med amerikanske fly mellom Norge og USA og med israelske fly mellom Norge og Israel. Prøveordningen gjelder for tre år og vil evalueres mot slutten av prøvetiden.

Hvis prøveordningen skal utvides til flyselskaper fra andre land enn USA og Israel, må aktuelle land søke Samferdselsdepartementet, som vil vurdere søknaden i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Ofte stilte spørsmål om bevæpnede vakter (In-flight Security Officers):

Hvorfor er det nødvendig med bevæpnede vakter (IFSO) om bord i fly?
Bruk av våpen om bord i luftfartøy er alvorlig og kan medføre flysikkerhetsutfordringer. Enkelte land har imidlertid vurdert risikoen ved bruk av IFSO opp mot risikoen for at luftfartøyet blir kapret og forsøkt styrtet og konkludert med at IFSO er nødvendig for å håndtere risiko. 

Hvilken opplæring har en IFSO?
En IFSO er opplært til å håndtere situasjoner både med og uten bruk av våpen og rekrutteres som oftest fra personell med bakgrunn fra enten politiet eller forsvaret. Samlet sett minsker dette risikoen for vådeskudd om bord i luftfartøyet betraktelig. I tillegg minsker dette risikoen for at en væpnet vakt blir fratatt sitt våpen.

Er det ikke farlig med våpen og ammunisjon om bord i et fly?
Våpen og ammunisjon som IFSO benytter er valgt ut slik at det skal oppstå så liten skade som mulig på luftfartøyet dersom det mot formodning skulle være nødvendig å bruke våpen om bord i luftfartøyet. Bruk av våpen er ansett som siste utvei for å løse en kritisk situasjon.

Hvem har kommandoen om bord i et fly når det også er bevæpnede vakter der?
Det er til enhver tid fartøysjefen (piloten) som har kommandoen om bord i luftfartøyet, selv om IFSO også er om bord. Det er kun i ekstraordinære situasjoner at IFSO kan gripe inn for å avverge anslag uten at tillatelse innhentes hos fartøysjefen. Dette kan skje dersomi det for eksempel ikke er tid til å innhente slik tillatelse.

Kan en bevæpnet vakt gripe inn overfor passasjerer som for eksempel er beruset eller på annen måte skaper utrygghet om bord?
En IFSO skal i utgangspunktet ikke håndtere såkalte «uregjerlige passasjerer» fordi dette kan være en avledningsmanøver for å avdekke identiteten til den bevæpnede vakten.