Nye krav fra 1. mars 2011

Kjent avsender

En virksomhet som gjennom produksjon, montering eller pakking gjør frakt identifiserbar som flyfrakt, har anledning til å oppnå status som kjent avsender. Fordelen med en slik status er at forsendelsene ikke må kontrolleres ved levering på en lufthavn. Dette er mulig ved at den kjente avsenderen gjennomfører pålagte kontroller som beskrevet under.

Avsendere som ikke har status som kjent avsender må levere forsendelser til fysisk sikkerhetskontroll i regi av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. Forsendelser som ikke kan eller bør sikkerhetskontrolleres, skal avvises som flyfrakt.

Samtlige kjente avsendere må være godkjent av Luftfartstilsynet fra 29. april 2013.


Søknadsprosess for selskaper som ønsker status som kjent avsender:

  • Søknad, firmaattest og søknad om bakgrunnssjekk sendes Luftfartstilsynet.
  • Gebyr for godkjenningen og årsgebyr etterfaktureres. Gå til Lovdata.no og søk etter "Forskrift om gebyrer til Luftfartstilsynet mv." for å finne oppdatert oversikt over gebyrenes størrelse

Når søknaden er mottatt og behandlet sender Luftfartstilsynet ut relevante dokumenter for opplæring og egenvurdering. Vær oppmerksom på at godkjenning som kjent avsender ikke innvilges før sikkerhetsansvarlig har bestått bakgrunnssjekk.


Kravene til kjente avsendere omfatter blant annet krav til prosedyrer for kontroll før ansettelse av personer som får tilgang til identifiserbar flyfrakt, samt opplæring av disse personene. Videre må virksomheten fysisk sikre sitt område, med spesiell fokus på innpasseringskontroll til områder der flyfrakt produseres, pakkes eller oppbevares eller sendes ut. Det stilles også krav til transporten av flyfrakten.

Kravene er hjemlet i Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL SEC 1-1) og tilhørende EU-regelverk (forordning (EF) nr 300/2008 og gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998). Regelverket finnes på lovdata.no og på Luftfartstilsynets hjemmeside.