Instruktørsamling for sertifiserte instruktører på Securityområdet

Colourbox.com

Luftfartstilsynet inviterer til instruktørsamling for sertifiserte instruktører. Samlingen vil være i Bodø 25. og 26. januar 2017. Luftfartstilsynet arrangerer denne første samlingen etter at nytt regelverk trådte i kraft 2016.

Formålet med samlingen er i henhold til 1998/2015 Kap 11, pkt 11.5.2. som krever at instruktører skal motta informasjon om utviklingen innenfor fagområdet. Luftfartstilsynet tilbyr denne samlingen for å imøtekomme kravene i forordning (EU) 1998/2015 kap. 11. Samlingen dekker kravene for oppfriskningskurs for instruktører.

Vi har også som målsetting at samlingen skal ansvarliggjøre den enkelte instruktør, åpne for samhandling og uformelle diskusjoner.

Det er over 40 påmeldte instruktører for seminaret. For komplett liste (09.01.2017), last ned filen tilgjengelig i høyre marg.


Praktisk
Instruktørsamlingen vil starte onsdag 25. januar kl 11.00 i Luftfartstilsynets lokaler (innsjekk fra kl 10.00), og avsluttes torsdag 26. januar kl 14.00.

Deltagere dekker selv reise og opphold. Det vil bli servert lunsj og kaffe begge dager i Luftfartstilsynets kantine. Onsdag den 25. januar vil det ikke arrangeres noen middag, men det finnes mange flotte spisesteder i Bodø som kan benyttes.

 

Påmeldingsfristen var 15. desember 2016.


Overnatting
Bodø har mange hoteller i gangavstand fra våre lokaler. Vi har innhentet et tilbud fra Scandic Havet som ligger 500 meter fra våre lokaler. Pris per døgn inkl. frokost er kr. 1490 for enkeltrom. Oppgi kode "Luftfartstilsynet" ved bestilling på tlf. 75503801 eller per e-post til havet@scandichotels.com.

Kontaktperson for samlingen er Unni B Nilssen.


Agenda
Program for instruktørsamlingen finner du som nedlastning på høyre side.