Forbudte gjenstander og farlig gods

Sikkerhetskontrollen
Foto: Colourbox.com

Om håndbagasje, innsjekket bagasje og sikkerhetskontroll. Her finner du svar på en rekke spørsmål som ofte stilles oss i Luftfartstilsynet når det gjelder hva man kan ta med gjennom sikkerhetskontrollen som håndbagasje.

 Svarene tar utgangspunkt i regelverk og praksis som gjelder i Norge. Vær imidlertid oppmerksom på at andre land kan ha strengere bestemmelser. Ta kontakt med ditt flyselskap for informasjon om hva som gjelder der du skal reise.

Sikkerhetskontrollørene har opplæring i å avdekke både forbudte gjenstander og farlig gods.

Hva er forbudte gjenstander?
Forbudte gjenstander er ting som anses å kunne benyttes som våpen

Hva er farlig gods?
Farlig gods er gjenstander som har farlige egenskaper (brannfarlig, giftig, etsende osv.)

For å gjøre det litt enklere for deg, har vi gruppert spørsmålene under overskriftene

Flyselskapene plikter å informere om forbudte gjenstander og farlig gods. Spørsmål om hva du kan medbringe i håndbagasjen eller innsjekket bagasje rettes til flyselskapet du skal reise med.